Skip to main content
V Posavju 25.3° C Četrtek, 18. avgust 2022
21.06.2021
08:02
V sredo, 16. junija, je na Občini Krško potekala predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta URAVIVO.

Učinkovitejša raba vode in hranil v rastlinski pridelavi

KRŠKO Raziskovalni projekt URAVIVO je namenjen učinkovitejši rabi vode in hranil v rastlinski pridelavi za varovanje in izboljšanje virov pitne vode, ki je tri leta v potekal na Krškem polju. Namen projekta je bil ugotoviti na kakšen način izboljšati režim upravljanja kmetijskih zemljišč za izboljšanje kakovosti pitne vode.

V uvodnem pozdravu je župan Občine Krško mag. Miran Stanko poudaril, da se z območja Krškega polja s pitno vodo oskrbuje več kot polovica občanov krške občine, zato je varovanje teh vodnih virov ključnega pomena za vodooskrbo. Kot je poudarila koordinatorica projekta prof. dr. Marina Pintar je podzemna voda na tem območju zaradi kmetijstva obremenjena z nitrati in fitofarmacevtskimi sredstvi, predvsem zaradi gnojenja z gnojevko. Ker gre za kompleksno problematiko, so pri izvedbi projekta sodelovali raziskovalci z različnih strokovnih področij kmetijstva, geologije in kemije.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

S partnerji do novih spoznanj

Glavni cilji projekta so bili razviti obstojno gnojilo iz gnojevke, ki bi ga lahko uporabljali tudi izven območja Krškega polja, preizkusiti različne metode namakanja v sadovnjaku in na pri pridelavi zelenjave, opredeliti možnost rabe podzemne vode za namakanje, predvsem pa pripraviti predlog ukrepov za zmanjšanje onesnaženja podzemne vode Krškega polja.

Partnerji projekta so Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Geološki zavod Slovenije, Kostak in Unichem, financerji pa Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Občina Krško, Kostak, Eltratec, Unichem in Hess.

Za ohranjanje dobrega stanja podzemene vode nujno dodatno izobraževanje

Posamezne sklope projekta so poleg prof. dr. Marine Pintar predstavili še doc. dr. Rok Mihelič, doc. dr. Vesna Zupanc, Miha Curk. Anja Koroša, dr. Sonja Cerar in dr. Janko Urbanc.

V zaključku razprave je bilo poudarjeno, da bo za ohranjanje dobrega stanja podzemne vode na območju Krškega polja nujno dodatno izobraževanje kmetov o ustreznih kmetijskih praksah ter da so možnosti za zmanjšanje izpiranja nitrata predvsem v izboljšani tehnologiji namakanja in dodajanja hranil v obrokih. Vsekakor pa bo potrebno tudi poostriti nadzor nad izvajanjem gnojenja in čimprejšnje sprejetje državne uredbe za zaščito vodnih virov na območju občine Krško.

(Kostak, d. d., bš, eP)

krško
kostak krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja