Skip to main content
V Posavju 21.6° C Četrtek, 7. julij 2022
10.07.2021
10:18
Foto: Občina Sevnica
Na Lisci so odprli prenovljene namestitvene kapacitete Tončkovega doma. V sklopu projekta so celovito preuredili prostore prvega nadstropja in zamenjali dotrajano pohištvo z novim v vseh prostorih.

V Tončkovem domu na Lisci prenovljene namestitvene kapacitete

S prenovo vseh namestitvenih kapacitet je Tončkov dom pridobil možnost nudenja razširjene ponudbe doživetja Lisce za vse obiskovalce, ki bi si na območju te priljubljene izletniške in pohodniške točke želeli ostati dlje časa.

Pod okriljem projekta "Centri interpretacije zavarovanih območij", v katerem sodelujejo štiri lokalne akcijske skupine s štirih zavarovanih območij narave, so na včerajšnji novinarski konferenci partnerji iz Posavja – Regionalna razvojna agencija Posavje, Lokalna akcijska skupina Posavje, Občina Sevnica in Kozjanski park – širši javnosti predstavili ključni rezultat projekta, ki bo obogatil turistično ponudbo Posavja in pripomogel k večji ozaveščenosti o varovanju okolja.

Projekt "Centri interpretacije zavarovanih območij" je za razvoj Tončkovega doma na Lisci, ki se nahaja na biosfernem območju Kozjanskega in Obsotelja, zelo pomemben. Gre za velik korak v prizadevanjih Občine Sevnica kot lastnice objekta k celoviti obnovi Tončkovega doma.

V sklopu projekta je bila izvedena celovita preureditev prostorov prvega nadstropja in zamenjava dotrajanega pohištva z novim v vseh prostorih etaže. Povsem prenovljenih je v tem nadstropju tako deset sob s sanitarijami, prav tako tudi zunanje stavbno pohištvo.

Poleg prenove prvega nadstropja pa je Občina Sevnica v sklopu projekta "Z ribami do zdravja" celovito prenovila tudi mansardni del Tončkovega doma, ki vključuje prenovo petih sob in sanitarij.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Do 50 oseb v 15 sobah

Objekt tako skupno zagotavlja namestitvene kapacitete za skupno 50 oseb v 15 sobah. Vrednost prenove obeh nadstropij z izvedbo gradbeno-obrtniških del ter elektro- in strojnih inštalacij je znašala 372 tisoč evrov, pri čemer je Občina Sevnica z naslova obeh omenjenih projektov prejela 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Vrednost opreme 15 sob in sanitarij pa je znašala 73 tisoč evrov.

S programi, ki se že in se bodo tudi v prihodnje izvajali v Tončkovem domu, se objekt vključuje v trajnostno rabo, ki je skladna s potencialom razvoja drugih programov in dejavnosti, na primer z izobraževalnimi dejavnostmi, z zelenim in trajnostnim turizmom, z ozaveščanjem o pomenu varovanja in ohranjanja narave ter drugimi.

(Občina Sevnica, eP)

lisca
sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi