Skip to main content
V Posavju 31.2° C Torek, 16. avgust 2022
22.03.2021
19:25
Krožišče na križišču Ceste 4. julija in Strme poti
Foto: ePosavje.com
Krški občinski svetniki bodo naslednji četrtek na marčevski seji odločali tudi o preureditvi križišča Ceste 4. julija s Strmo potjo na Vidmu v Krškem, obnovili bi tudi Strmo pot in Pot na Polšco.

Na Vidmu preureditev križišča Ceste 4. julija s Strmo potjo

KRŠKO Krški občinski svetniki bodo na četrtkovi marčevski seji obravnavali tudi predlog Sklepa o potrditvi Investicijske dokumentacije (DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta in IP - Investicijski program s študijo izvedbe) - Rekonstrukcija lokalne ceste 191091 Videm - Brestanica - Cesta 4. julija.

Obstoječe vozišče je v slabem stanju

Med razlogi za izvedbo investicije pravijo, da je obstoječe vozišče na Cesti 4. julija ter na Strmi poti in Poti na Polšco v slabem stanju. Na Občini Krško dodajajo, da preglednost priključkov Strme poti in Vrtne ulice na Cesto 4. julija ni ustrezna, prav tako pa ni omenjenih odsekih ni ustrezna niti prometna varnost pešcev in kolesarjev.

Ureditev križišča

Če bo sklep potrjen, sledi preureditev križišča

Umirjanje prometa

Če bodo svetniki potrdili sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za omenjen projekt, tako na Cesti 4. julija načrtujejo mini krožno krožišče, s katerim želijo zagotoviti večjo varnost pri vključevanju voznic in voznikov s Strme poti na Cesto 4. julija, krožišče pa bo umirilo promet tudi na Cesti 4. julija.

Preureditev tudi Strme poti in dela Poti na Polšco

V sklopu rekonstrukcije Ceste 4. julija napovedujejo še ureditev priključka Vrtne ulice v dolžini 40 m, Strmo pot bodo preuredili v dolžini 215 metrov, pa tudi 190 metrov ceste na Poti na Polšco do hišne številke 17. V sklopu ureditev bodo porušili tudi enega izmed objekotv na Cesti 4. julija.

Kako bo po novem potekal promet?

Pešci

Tako bo po novem peš promet na Cesti 4. julija potekal po pločniku od priključka Kolodvorske ulice do križišča s Strmo potjo. V območju od priključka Strme poti do priključka Vrtne ulice bo peš promet potekal po tlakovani površini. Od priključka Vrtne ulice predvidevajo pločnik po desni strani do konca ulice, kjer pločnik že stoji. Ob vozišču Strme poti predvidevajo obnovo obstoječega pločnika, kjer pa ga ni, pa ga bodo dogradili.

Kolesarji

Kolesarski promet bo na Cesti 4. julija potekal do Strme poti potekal po kolesarskem pasu, do priključka Vrtne ulice bo nato kolesarski promet potekal po vozišču s souporabo prometnega pasu, od Vrtne ulice pa do konca območlja pa bo kolesarski promet spet potekal po kolesarskem pasu. Tam predvidevajo obojestranski kolesarski pas širine.

Odvodnjavanje, kanalizacija,

Voda, razsvetljava in širokopasovne povezave

V sklopu rekonstrukcije bodo uredili še odvodnjavanje cest, kanalizacijo za odvod odpadnih komunalnih in padavinskih voda, vodovod, cestno razsvetljava in širokopasovne povezave. 

Sredstva v celoti iz občinskega proračuna

Kot piše v dokumentu, celoten projekt ocenjujejo na 682.604,99 evrov, sredstva bodo v naslednjih dveh letih v celoti zagotovili iz občinskega proračuna, 185.000 evrov iz proračuna za letošnje leto, preostanek pa v proračunu za naslednje leto.

(bš)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja