Skip to main content
V Posavju 13.2° C Četrtek, 29. september 2022
02.07.2021
07:48
Železniška postaja Sevnica
Foto: arhiv ePosavje
Na Direkciji Republike Slovenije so v začetku maja objavili naročilo za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za obnovo železniških postaj Krško in Sevnica. O obnovi krške postaje smo že pisali.

Preureditev območja železniške postaje Sevnica

Sevnica je eno pomembnejših vozlišč na slovenskem železniškem zemljevidu, kjer se na Kvedrovi cesti križata regionalna železniška progra Sevnica - Trebnje in glavna železniška proga Zidani Most - Dobova. S projektom nadgradnje železniške postaje Sevnica bodo povečali zmogljivost postaje in stopnjo varnosti prometa, infrastruktura bo uporabniku prijaznejša, kategorijo proge pa bodo dvignili na D4.

Da bodo lahko na postaji trije potniški vlaki naenkrat

In ne samo, odpravili bodo križanja voznih poti lokalnih potniških vlakov na progi Sevnica-Trebnje, s prilagoditvijo tirne in peronske infrastrukture bodo zagotovili učinkovit prestop potnikov tako, da bodo lahko  na postaji sočasno trije potniški vlaki - vlak za smer Dobova, vlak za smer Zidani Most, vlak za smer Trebnje.

Nova nadkrita peronska infrastruktura

Kot so zapisali v projektni nalogi "za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza pod železniško progo št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana" bodo podaljšali postajne tire in s tem omogočili obratovanje vlakov dolžine 740 metrov, izgradili bodo novo nadkrito peronsko infrastrukturo, z gradnjo izven nivojskega dostopa na peronsko infrastrukturo pod vsemi postajnimi tiri vključno z dvigali pa bodo omogočili dostop funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem.

Zunanja in notranja ureditev postaje

Med drugimi posodobitvami so še ureditev vseh objektov spodnjega ustroja, prilagoditev signalnovarnostnih naprav, nadgradnja omrežja voznega voda, ko tudi nadgradnja telekomunikacijskih in elektroinštalacijskih naprav ter ureditev električnega napajanja. V sklopu projekta je tudi zunanja in notrana ureditev postajnega poslopja, zunanja ureditev stanovanjske stavbe, vodnega stolpa Sevnica ter skladišča MRD Sevnica.

Železniški most, Sevnica

Nivojski prehod pri nekdanjem domu TVD Partizanu bodo ukinili

Poleg ureditve železniške postaje, peronov in ostale infrastrukture na območju Kvedrove ceste bo večji poseg tudi ukinitev nivojskega prehoda čez železniško progo pri Sparu. Tam bodo izgradili nov podvoz z navezovalno cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo. 

"Posegi v prostor naj bodo čim manjši"

V zasnovi podvoza pri nekdanjem domu TVD Partizan, danes je tam nakupovalni center, bodo morali projektanti slediti več ciljem. V dokumentaciji tako pišejo, "da mora biti gradnja čim enostavnejša in predvsem varna. Pri izboru tehnologije mora biti prvenstveno upoštevana zanesljivost in kakovost izvedbe, tehnologija mora biti že preizkušena doma ali v tujini pri gradnji podobnih objektov, tehnologija mora biti ekonomsko konkurenčna, posegi v prostor zaradi organizacije gradbišča naj bodo čim manjši."

Prejeli dve ponudbi

Na javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo prejeli dve ponudbi. Konec junija so na odpiranju ponudb razkrili, da je 2.419.150,20€ ponudba družbe SŽ - projektivno podjetje Ljubljana d.d., podjetje Tiring inženiring, d.o.o, je oddalo ponudbo 2.586.40000 evrov.

Rok za dokončanje dokumentacije? 13 mesecev od uvedbe v delo

Po pogodbi bo imel izbran izvajalec za naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško« na voljo 13 mesecev od uvedbe v delo.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja