Skip to main content
V Posavju 31.9° C Sreda, 17. avgust 2022
25.02.2021
19:14
Dozidava Zdravstvenega doma Krško
Grafika: ePosavje.com
Po slabih 20 letih od izgradnje stavbe Zdravstvenega doma (ZD) Krško na Cesti krških žrtev v Krškem načrtujejo izgradnjo prizidka, v katerem bi dobili več prostora tako v ZD kot v Lekarni Krško.

Prizidek Zdravstvenega doma Krško

KRŠKO Stavba Zdravstvenega doma Krško je bila zgrajena leta 2003, ko so zdravstveno dejavnost iz starega Krškega preselili na Grič, na Cesto krških žrtev. 

Od leta 2003 se je obseg potreb bistveno povečal

"Obseg potreb Zdravstvenega doma Krško se je v letih od 2003 do danes bistveno povečal, tako da je uprava javnega zavoda spreminjala namene posamičnih prostorov in tako omogočila izvajanje potrebnih nalog. V letu 2020 je dodatne potrebe oblikovala obravnava bolnikov s hitro nalezljivimi boleznimi," ob tem pravijo na Občini Krško, kjer so objavili javno naročilo za izdelavo idejne zasnove za dozidavo Zdravstvenega doma Krško. 

Prišla je tudi epidemija

Zdravstveni dom Krško namreč za tovrstne potrebe v obstoječih prostorih nima možnosti izvajanja nalog, "zato so na zunanjih površinah vzpostavil začasne objekte, ki omogočajo nujno delo, nikakor pa niso primerni za dolgotrajno izvajanje nalog."

Prizidek Zdravstvenega doma Krško

Dobrih 2000 kvadratnih metrov novih površin

Tako želijo na zelenici med obstoječo stavbo Zdravstvenega doma in parkiriščem v smeri proti večstanovanjski stavbi na Kovinarski ulici zgraditi prizidek. Za potrebe javnega zavoda Zdravstveni dom Krško predvidevajo površine v skupnem obsegu 1380 m2, za potrebe javnega zavoda Lekarna Krško pa površine v obsegu 650 m2. Prizidek, tako je zapisano v dokumentaciji, bo v treh etažah, s kletjo, pritličjem in nadstropjem.

Prostori za Zdravstveni dom

V oceni potreb so predvideli tri nove čakalnice splošne ambulante, prostor za razvojno ambulanto, prostore za zdravstvenovzgojni center ter ambulanto za vročinska stanja.

Lekarna bi po novem bila v prizidku

Lokacijo Lekarne Krško so predvideli v pritličju prizidka, s tem bi sprostili obstoječih 291,30 m2 in jih namenili za delo Zdravstvenega doma Krško. "Z vidika funcionalnosti in optimizacije prostorov je predvidena umestitev Lekarne v pritličje prizidka, v skupnem obsegu 650 m2 neto površine, s transportnim dvigalom za dostavo z "drive in" v kleti prizidka. V kletnim prostorih se predvidi možnost izdajnega prostora za Lekarno ob uporabi "drive in" funkcije," pravijo v dokumentaciji.

Izdelava idejne zasnove za dozidavo Zdravstvenega doma Krško

Kot pravijo v dokumentaciji, bo naročnik bo kot rezultat naročila idejnih zasnov v dveh variantah za umestitev prizidka na obstoječi parceli, izbral dva izvajalca, ki bosta izdelala vsak dve varianti idejne zasnove. "Ob tem je potrebno upoštevati obstoječi objekt, vse standarde za gradnjo objektov za potrebe zdravstvene dejavnosti. Na parceli je zagotovljena vsa potrebna infrastruktura, ki omogoča delovanje obstoječega objekta," pišejo.

"Usmeritev, da se prizidek oblikovno sklada z obstoječim objektom"

Kot so še dopisali, "naročnik podaja usmeritev, da se prizidek oblikovno sklada z obstoječim objektom Zdravstvenega doma, vendar se ne načrtujejo večje površine steklenih fasad. Objekt naj bo z vidika vzdrževanja koncipiran optimalno." Ponudbe za izdelavo idejne zasnove izgradnje prizidka zbirajo do 22. marca.

(bš)

krško
zdravstveni dom krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja