Skip to main content
V Posavju 18.8° C Sreda, 17. avgust 2022
01.03.2021
14:04
Žuram s prijatelji, ne z drogo, ETrŠ Brežice
Grafika: Večgeneracijski center Posavje
Projekt Žuram s prijatelji, ne z drogo so za učence Ekonomske in trgovske šole Brežice prejšnji teden izpeljali prek spleta.

Projekt Žuram s prijatelji, ne z drogo prek spleta

BREŽICE Po uspešno izvedenih preventivnih aktivnostih »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« in to prvič na daljavo (preko videokonference Zoom) za skupaj 37 učencev devetošolcev iz OŠ Artiče in OŠ Velika Dolina, smo v četrek, 25. februarja 2021, preventivni program izvedli na daljavo tudi za dijake Ekonomske in trgovske šole Brežice. V dogovoru s šolo smo za okoli 150 dijakov (1. in 2. letniki) izvedli predavanja in preventivne delavnice na temo droge in zasvojenost. Spregovorili smo o različnih vrstah zasvojenosti, povedali, kako se lahko obvarujemo pred drogami, poudarili pomen pozitivne samopodobe, učenci pa so nam zaupali tudi stiske v zvezi s šolo na daljavo ter skrb ob vrnitvi v šolske klopi (strah pred ocenjevanjem znanja).

Učenci so bili v prvem delu izvedbe deležni dveh strokovnih predavanj s strani strokovne zdravstvene delavke iz Zdravstvenega doma Brežice in policista iz Policijske postaje Brežice. Sledile so preventivne delavnice v petih (5) skupinah, ki so jih vodili usposobljeni prostovoljci in strokovni delavci in sodelavci Mladinskega centra Brežice. Vse naštete strokovne službe delujejo na projektu Večgeneracijskega centra Posavje (enota Brežice).

Spomnimo, da je glavni namen projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« preprečevanje zasvojenosti oziroma zmanjševanje škode. Glavni cilji projekta so informiranje in ozaveščanje mladostnikov na temo droge in kemične ter nekemične zasvojenosti. Mladostnike spodbujamo k izbiri varne zabave in h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

Odziv dijakov na izvedene aktivnosti je bil zelo dober, še zlasti to velja za delavnice. Mnogi učenci so aktivno sodelovali, spraševali in komentirali pričujočo temo. V sproščenem vzdušju smo spregovorili in odgovorili na marsikatero njihovo dilemo in vprašanje.

Na koncu smo izvajalci preventivnih delavnic z dijaki izvedli tudi evalvacijo (ustno in anonimno). Navajamo nekaj večinskih odzivov, komentarjev in vtisov s strani dijakov:

»Super! Takšne delavnice bi morali imeti večkrat.«

»Pri delavnicah mi je najbolj všeč, da sodelujemo in da lahko povemo svoja mnenja in tudi kakšno svojo zgodbo.«

»Delavnice so mi bile zanimive. Izvedela sem veliko novih stvari, npr. kako osebam pomagati kadar potrebujejo pomoč.« »Pozitivno in poučno ter zelo zanimivo za mladostnike naših let.«

»Naučila sem se, kako ravnati s pijanimi osebam, kako jim pomagati.«

»Želeli bi slišati več o posledicah drog in o depresiji, slabi samopodobi, kako se spopasti s tem …«

»Bilo je zelo zabavno. Kritike ni.«

Zahvaljujemo se vsem udeležencem projekta za sodelovanje! V upanju, da bomo z našimi preventivnimi aktivnostmi lahko nadaljevali v šolskih klopeh – (glede na trenutne razmere in ukrepov zaradi koronavirusa) – še na drugih šolah in še v tem šolskem letu, vas ekipa preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« lepo pozdravlja. Ostanite zdravi!

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Za VGC Posavje zapisala:

mag. Danijela Švajger,
strokovna vodja projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!

brežice
etrš brežice
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja