Skip to main content
V Posavju 1.2° C Sobota, 22. januar 2022
05.06.2020
14:02
Krško, junij 2020
Foto: arhiv ePosavje
Od 5. do 12. junija je na spletni strani Občine Krško odprto glasovanje za 24 predlogov za projekte, ki jih bodo po glasovanju umestili v participativni proračun za leto 2021.

Od 15. marca do 30. aprila prejeli 40 različnih predlogov

24 so jih uvrstili na glasovanje

KRŠKO Na Občini Krško so od 15. marca do 30. aprila prejeli 40 različnih predlogov za različna območja po občini. Predloge so najprej pregledali na občinski upravi, o umestitvi pa je dokončno presodila za to imenovana komisija.

Glasovanje bo potekalo do 12. junija

Glasovanje o izvedbi projektov od 5. junija 2020 do vključno 12. junija 2020 poteka na spletni strani Občini Krško, svoj glas pa bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v v delovnem času sprejemnem pisarne Občine Krško. Izglasovane projekte bodo nato predlagali v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko leto 2021, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Največ predlogov na območju KS Senuše, KS Leskovec in KS Krško polje

Med predlogi na glasovanju je tako nekaj športne in otroško-razvedrilne infrastrukture, največ (9) predlogov je na območju krajevnih skupnosti Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje. Na območju Senovega predlagajo ozelenitev kraja ob glavni cesti in ureditev drevoreda medovitih rastlin v Dolenji vasi. Med ureditvami poti predlagajo ureditev stoletnih pešpoti v Krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem, ureditev javne razsvetljave v zaselku Zajčki in ureditev travnatega igrišča v Šutni pri Podbočju.

24 projektov na glasovanju za participativni proračun Občine Krško za 2021

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol

 • Preplastitev igrišča pri vrtcu Brestanica, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek
 • Postavitev naprav za ulično vadbo, Rožno-Presladol, predlagatelj Dejan Prosenik
 • Razvoj športnega turizma (izposoja kajakov, supov, gorskih koles, lokostrelske opreme, deske za jadranje, opreme za skejtanje), Brestanica, predlagatelj Luka Šebek
 • Postavitev rekreacijske infrastrukture ob Savi na relaciji HE Krško – Rožno, predlagatelj Anej Vovčak

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole 

 • Nadgradnja fitnes naprav v športnem parku ŠD Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, predlagateljica Iva Gomilšek
 • Ureditev drevoreda medovitih rastlin, Dolenja vas, predlagatelj Matej Libenšek

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 • Sprehajališče okoli raškega gradu, Raka, predlagatelj Martin Lešnjak

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

 • Ozelenitev kraja ob glavni cesti skozi Senovo in pri Domu XIV. divizije Senovo, Senovo, predlagatelj Rahman Fazlič
 • Pazi, žoga – ureditev varovalne ograje za igrišča na Delavski ulici 6, 8, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković

Območje 5: KS mesta Krško

 • Nabava športne opreme za oživljanje starega mestnega jedra, Krško, predlagateljica Andreja Petan
 • Zbornik - Šport v občini Krško - Prvo stoletje, predlagateljica Mojca Kožuh
 • Ureditev klopi in miz ter košev pri Koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič
 • Namestitev dveh gugalnic pri Koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 • Ureditev travnatega igrišča v Šutni, Podbočje, predlagatelj Saša Šavrič
 • Obnova prireditvenega prostora na trgu v Podbočju, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 • Postavitev fitnesa na prostem v sklopu Parka za druženje in šport, Senuše, predlagatelj Jože Tomažin
 • Namestitev igral v Žadovinku, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Anton Mlakar
 • Javna razsvetljava v zaselku Zajčki, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec
 • Ureditev stoletnih pešpoti v KS Leskovec pri Krškem, predlagatelj Dejan Sevšek
 • Namestitev informacijsko turistične table in ureditev parkirišča na Vihrah, Krško polje, predlagatelj Franci Jankovič
 • Izgradnja in urejanje okolice za postavitev zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Stanislav Arh
 • Fitnes na prostem pri gasilskem domu Brege, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
 • Postavitev igral na prostem ob gasilskem domu Brege, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
 • Nakup pisarniškega pohištva za prostore gasilskega doma Brege, Krško polje, predlagateljica Darja Račič

Zapis dopolnjujemo.

(bš)

krško

Pridružite se nam