Skip to main content
V Posavju 20.8° C Sobota, 2. julij 2022
17.07.2020
09:21
Prizidek OŠ Raka
Grafika: ePosavje.com
Na julijski seji Občinskega sveta Občine Krško so svetniki med drugim potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta prizidave Osnovne šole Raka.

Prizidek Osnovni šoli Raka

Na Raki trenutno primanjkujeta dve učilnici

KRŠKO Na območju Rake ugotavljajo povečano število učencev, zaradi česar na tamkajšnji osnovni šoli nastaja prostorska stiska. Trenutno primanjkujeta dve učilnici. "Nekaj časa smo že iskali rešitev, kako bi ta problem rešili, namreč težava je v tem, da nimamo prostora, kjer bi lahko celotni objekt širili. Potem smo prišli do ideje, da bi razširili na območje atrija, znotraj obstoječega tlorisa, tako da je bil zato tudi narejen projekt. Računamo, da bi lahko v letošnjem letu, nekje v juliju in avgustu to modernizacijo oziroma spremembo tudi naredili," je povedal krški župan Miran Stanko.

Celotna investicija bo znašala okoli 260 tisoč evrov

"Otroci sedaj gostujejo v različnih prostorih, tudi izven šolskega objekta"

Celotna investicija bo znašala okoli 260 tisoč evrov. Za naložbo občina pričakuje 43 tisoč evrov nepovratnih in 21 tisoč evrov povratnih sredstev na podlagi 23. člena zakona o financiranju občin, preostali del sredstev v višini 196 tisoč evrov bo občina zagotovila sama. "S tem bodo za prvo silo rešeni problemi s prostorom v tej šoli, kjer sedaj otroci gostujejo v različnih prostorih, tudi izven samega šolskega objekta," še doda Stanko.

V občini opažajo migracijo med različnimi deli občine

Potrebe po nadaljnji širitvi šole se zaenkrat ne kažejo. "V bistvu bolj beležimo migracijo med različnimi deli občine. Na nekaterih območjih se razseljuje, na drugih priseljuje, tako da neto učinek na prebivalstvo občine je sicer približno 500 novih ljudi v zadnjih dveh, treh letih, ampak večinoma so to starejše osebe, tako da ni tako veliko prirasta malih otrok. Število se giba v istem številu, vendar pa, so problem migracije iz enega dela občine v drug, kjer je malo bolj prijetno bivanje in zato nekje nastajajo problemi, drugje se pa prostor sprošča," še pove župan.

Raška šola je v dobrem stanju

Šola je sicer v dobrem stanju, saj so jo v letu 2011 obnovili. "Od vseh obnov šol nam sedaj ostaja samo še novogradnja šole dr. Mihajla Rostoharja, vse ostale šole pa so bolj ali manj obnovljene. Je pa potrebno omeniti tudi novogradnjo treh oddelkov osnovne šole Leskovec v Velikem Podlogu, ki je tudi načrtovan. Investicija naj bi se začela v letošnjem letu," dodaja Stanko.

(eP)

šole v posavju
krško
posavski tednik
video

Pridružite se nam