Skip to main content
V Posavju 15.2° C Nedelja, 14. avgust 2022
11.10.2020
10:14
Sproščanje ukrepov v Zdravstvenem domu Krško
Foto: arhiv ePosavje
Na področju duševnega zdravja se srečujejo različni strokovnjaki. Kdo je kdo? Psiholog, psihiater in psihoterapevt?

Psiholog, psihiater in psihoterapevt? Kdo je kdo?

Čeprav ima vsaka stroka svojo lastno identiteto in iz nje izvirajoče kompetence ter delovne naloge,pa se vsebine dela različnih strokovnjakov med seboj tudi delno prekrivajo. V primeru duševne stiske lahko med drugim poiščemo strokovno pomoč psihologa, specialista klinične psihologije in psihiatra, prav tako se lahko obrnemo tudi na psihoterapevta. V nadaljevanju bomo predstavili, kakšna je pravzaprav razlika med njimi in v katerih primerih nam lahko kdo od njih pomaga, pri čemer se bomo osredotočili na psihologe, zaposlene v zdravstvenih domovih.

Psiholog

Psiholog je oseba, ki ima zaključen univerzitetni študij psihologije.Po končanem šolanju se lahko usmerina različna področja dela: zdravstvo, vzgojain izobraževanje, socialno varstvo, kadrovanje in organizacija dela, policija in vojska, zapori, nevladne organizacije in še bi lahko naštevali. V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali delo psihologa v zdravstvenih domovih.

Psiholog v zdravstveni dejavnosti je zdravstveni sodelavec, ki mora opraviti pripravništvo in strokovni izpit za delo na tem področju. Njegove delovne naloge so odvisne od delovnega mesta, ki ga zaseda znotraj zdravstvene ustanove. Tako lahko psihologi opravljajo preventivne psihološke sistematične preglede 3 in 5-letnih otrok, ki so namenjeni ugotavljanju ustreznosti otrokovega dosedanjega razvoja in odkrivanju otrok s težavami v razvoju ali vedenju. Poleg tega psihologi opravljajo osnovne diagnostične ocene razvoja, morebitnih učnih težav in nadaljnje vodenje, svetovanje ter usmerjanje v ustrezne programe pomoči ali vzgoje in izobraževanja. Opravljajo tudi preglede zrelosti za vstop v šoloter sodelujejona timskih sestankih z zunanjimi institucijami (vrtec, šola, CSD idr.).

Na področju medicine dela, prometa in športa psiholog opravlja psihološke preglede pred in med zaposlitvijo delavcev z določenimi dejavniki tveganja pri delu (nočno delo, delo na višini, delo z viri ionizirajočega sevanja, delo pod psihično obremenitvijo ipd.) ter voznikov motornih vozil v skladu z zakonskimi predpisi.

V Zdravstveno vzgojnih centrih oz. Centrih za krepitev zdravja opravljajo naloge zlasti na področju preventive za odraslo populacijo. Psihologi opravljajo delo tudi v okviru raznih Centrov za duševno zdravje, Skupnostne psihiatrične obravnave ..

Specialist klinične psihologije

V primeru da psiholog po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu na področju zdravstva opravi specializacijo iz klinične psihologije, pridobi naziv specialistaklinične psihologije. Poleg specialističnega izobraževanja mora pridobiti dodatna znanja in usposobljenost iz psihoterapije, specifičnega psihološkega ocenjevanja, rehabilitacijskih postopkov in specifičnih znanj iz posameznih področij. Tovrstna izobraževanja so dolgotrajna in trajajo še vrsto let po končani specializaciji. V primerjavi s psihologom brez specializacije ima klinični psiholog specialist več znanja s področja psihološkega ocenjevanja in psihološke pomoči.

Delo kliničnega psihologa je predvsem ocena in razlaga človekovega psihološkega funkcioniranja v povezavi z njegovo življenjsko situacijo, priporočilo ustreznih terapevtskih postopkov ter izvajanje psihološke pomoči. Problematika, ki jo obravnavajo klinični psihologi je raznolika in sega od blažjih psihičnih težav do različnih psihičnih motenj.

Specialist klinične psihologije za otroke in mladostnike pa opravlja psihološke ocene otrokovega razvoja, spremlja otrokov napredek, nudi podporo celotni družini, sodeluje na timskih sestankih ...

Psihiater

Psihiater je zdravnik specialist, ki je zaključil študij na medicinski fakulteti in nato opravil specializacijo iz psihiatrije. Usposobljen je za zdravljenje duševnih bolezni. Z osebo opravi intervju, na podlagi katerega skupaj s pacientom pripravita in izvajata načrt zdravljenja. Predpiše zdravila, če so ta potrebna. Njegova primarna naloga ni nudenje psihoterapije, razen če ima opravljena dodatna izobraževanja v tej smeri, prav tako ne opravlja psihološkega testiranja.

Psihoterapija

Psihoterapijo iščejo ljudje, ki so se znašli v težki življenjski situaciji, imajo težave v odnosih, z osamljenostjo, samozavestjo itd. in bi radi v življenju nekaj spremenili. Gre za proces, v katerem klient postopoma prihaja v stik s samim seboj in se osvobaja nezdravih čutenj in odnosov, ki so ga pripeljali v stisko terodkriva in ozavešča lastna čustva, vzorce in vedenje. Preden se odločimo za psihoterapijo izven zdravstva, je dobro preveriti, ali ima izbrani psihoterapevt ustrezno izobrazboin ali je primerno usposobljen, saj je področje psihoterapije pri nas še precej neurejeno. Ker še nimamo zakona o psihoterapiji, se lahko za psihoterapevte izdajajo tudi posamezniki, ki nimajo končanega nobenega priznanega programa.

Na področju zdravstva pa je psihoterapija večinoma v domeni psihologovin psihiatrov, ki so na tem področju opravili dodatno izobraževanje.

Zdravstveni dom Krško
Zdravstveno vzgojni center

zdravstveni dom krško
krško

Pridružite se nam