Skip to main content
V Posavju 26° C Nedelja, 3. julij 2022
11.04.2019
13:56
Grafika: ePosavje
Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče je komandir Policijske postaje Laško, ki deluje v sklopu Policijske uprave Alan Hrapot predstavil opravljene naloge v minulem letu.

72 kaznivih dejanj v letu 2018

Komandir Alan Hrapot je predstavil opravljene naloge s področja kriminalitete, s področja javnega reda in s področja cestnega prometa v letu 2018, s skupno oceno v zaključnem delu, da so možje postave občanom Radeč zagotavljali dokaj visoko stopnjo varnosti.

72 kaznivih dejanj Kaznivih dejanj na območju občine Radeče je Policijska postaja Laško obravnavala 72, (kar je 111,8 % porast v primerjavi z letom poprej, ko je bilo takih obravnavanih primerov 34) in kar dobrih 70% kaznivih dejanj so policisti tudi preiskali.

Tatvine in vlomi Med zagrešenimi kaznivimi dejanji prednjačijo velike tatvine - vlomov je bilo v letu 2018 15 in ostalih tatvin 10, zaskrbljujoča pa so tudi posredovanja zaradi nasilja v družinah, katera so se v letu 2018 povečala za več kot 50% (v letu 2017 so policisti zabeležili 4 primere, lani kar 10).

35 kršitev javnega reda in miru

35 kršitev javnega reda in miru S področja javnega reda je Policijska postaja Laško obravnavala 35 kršitev, kar pa je za skoraj polovico manj kot v letu poprej. V največji meri je šlo za prekrške zoper Zakon o varstvu javnega reda in miru, in sicer 11-krat na krajih kot so travnik, gozd in park, 9-krat na javnih krajih (ceste, ulice) in 8-krat v zasebnih/stanovanjskih prostorih, medtem ko je bilo najmanj kršitev v gostinskih objektih in na javnih prireditvah (oboje po trikrat) in osamljen, edini primer v poslovnem prostoru.

Kot je dejal Alan Hrapot, zaposlen na delovnem mestu višji policijski inšpektor III, se bodo možje postave tudi v bodoče poskusili več pojavljati na mestih, ki predstavljajo problematične točke, tak je denimo podvoz pod železniško progo v smeri od Radeč proti Zidanem Mostu, več pa bodo prisotni tudi v jesenskem času, ko bo potekala rekonstrukcija državne ceste Zidani Most - Radeče, ki bo ob gradbenih delih s seboj zagotovo prinesla večje cestne obremenitve.

Droge Kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami je bilo sedem manj kot v letu 2017.

Preiskave dogodkov Ker so s strani pristojnega regijskega centra (ta je za območje Radeč v Celju) policisti obveščeni tudi o posredovanju reševalnih ekip, so bili preiskave dogodkov prisotni tudi pri petih požarnih primerih in treh primerih nenadne smrti.

18 prometnih nesreč Tudi na področju cestnega prometa varuhom reda in miru ni manjkalo dela, saj se je v letu 2018 na območju Radeč zgodilo 18 prometnih nesreč, največ na glavni cesti G1-5 in k sreči je v največ primerih nastala le materialna škoda in lažje telesne poškodbe udeleženih.

Kot je dejal Alan Hrapot, zaposlen na delovnem mestu višji policijski inšpektor III, se bodo možje postave tudi v bodoče poskusili več pojavljati na mestih, ki predstavljajo problematične točke, tak je denimo podvoz pod železniško progo v smeri od Radeč proti Zidanem Mostu, več pa bodo prisotni tudi v jesenskem času, ko bo potekala rekonstrukcija državne ceste Zidani Most - Radeče, ki bo ob gradbenih delih s seboj zagotovo prinesla večje cestne obremenitve.

Doroteja Jazbec

radeče
policija

Pridružite se nam