Skip to main content
V Posavju 15.5° C Petek, 27. maj 2022
10.05.2021
21:00
Krožišče na cesti Impoljca - Brestanica
Grafika: ePosavje.com
O gradnji krožišča na cesti Brestanica - Krško na naših straneh poročamo že najmanj od septembra 2019. Od objave razpis je minilo nekaj časa, vmes so vložili zahtevo za revizijo, te zdaj ne bo.

Zavrnjen zahtevek za revizijo postopka za izbiro izvajalca 

KRŠKO Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so 11. septembra lani objavili javno naročilo za ureditev območja križišča v Brestanici, na cesti Krško - Sevnica. Konec novembra so nato sporočili, da je bila najugodnejša ponudba zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev "iz pete alineje točke 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbe)," po kateri v ponudbi navedeni vodja del naj ne bi izpolnjeval pogojev v razpisu.

Nato so 2. decembra razveljavili odločitev o oddanem javnem naročilu, postopek vrnili v ponovno odločanje in v ponovni analizi ugotovili, da vodja dela izpolnjuje zahtevane pogoje. "Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponudbena cena," so 19. januarja zapisali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.

Teden dni kasneje je v prvem postopku izbran izvajalec del vložil zahtevek za revizijo, ki so ga 15. februarja na Direkciji zavrnili. Dva dni pozneje je nato zahtevek za revizijo prejela Državna revizijska komisija in po 82 dneh odločila, da zahtevek za revizijo zavrne. 

Sklep Državne revizijske komisije:

Na 28 straneh o zahtevku za revizijo

Državna revizijska komisija je v ponedeljek, 10. maja, na 28 straneh objavila sklep, v katerem so pojasnili zavrnitev zahtevka. "Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena, zoper odločitev o zahtevku za revizijo ni dovoljen upravni spor," zaključijo v sklpeu..

Krožišče, Brestanica

Postavili bodo 37 metrov dolgo kamnito zložbo

Na območju nevarnega križišča bodo izgradili krožišče in obnovili vozišče v dolžini 354 metrov in izgradili površine za pešce. Ob tem bodo postavili oporno kamnito zložbo v dolžini 37 metrov ter uredili cestno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in signalizacijo ter priključke na parkirišče in k stanovanjskemu objektu.

Po tehničnem poročilu bo znotraj krožišča dvignjen notranji otok, med asfaltno vozno površino in začetkom notranjega otoka pa bodo položene granitne kocke (in ne asfalt z robnikom, kot je na krških mostovnih krožiščih).

(eP)

krško
ceste

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja