Skip to main content
V Posavju 24.4° C Torek, 17. maj 2022
19.02.2021
12:03
Posvet o geotermalni energiji, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru
Foto: arhiv ePosavje
V začetku meseca so na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru pripravili spletni posvet z naslovom Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije.

Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije

BREŽICE Na posvetu je sodelovalo 72 gostov, kot govorniki pa so svoje delovanje predstavili dr. Maja Turnšek s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in hkrati koordinatorica projekta GeoFood v Sloveniji, Martina Gračner z Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, dr. Boštjan Petelinc z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Marko Pukšič iz Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Pavel Ramšak, Netherlands Enterprise Agency (RVO) / GEOTHERMICA, dr. Nina Rman in mag. Andrej Lapanjez Geološkega zavoda Slovenije, Tomaž Štembal z Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in Leon Ammerlaan (Ammerlaan The Green Innovator, Nizozemska)

"Geotermalna energija ima v Sloveniji velik potencial"

Kot so v izjavi zapisali udeleženci posveta, "se zavedamo, da ima geotermalna energija v Sloveniji velik potencial in da je ustrezen obnovljiv energetski vir za trajnostno energetsko prihodnost Slovenije." Pri rabi geotermalne energije opozarjajo, da je potrebno nove aktivnosti rabe geotermalne energije zastaviti po principu zaprtih sistemov kroženja termalne vode, "treba je vpeljati najboljše možne tehnološke rešitve. Tudi v zaprtih sistemih, še posebej pa v primeru nepovratnega odvzema termalne vode brez reinjekcije, je nujna kaskadna raba, kjer se voda v več zaporednih fazah uporabi za več namenov."

Za uspešno rabo izpostavljajo ustrezno informiranost obstoječih in potencialnih investitorjev ter uporabnikov geotermalne energije, predlagajo enotno vstopno točko za vse informacije ter sčasoma enoten organ, ki se bo ukvarjal s spodbujanjem rabe geotermalne energije.

Od odločevalcev pričakujejo, da čimprej uredijo nejasnosti"

"Od odločevalcev pričakujemo, da se čimprej uredijo nejasnosti, ki se pojavljajo na področju zakonodaje in razpisov, predvsem glede podeljevanja koncesij. Naj bo jasno, da je raba po Zakonu o rudarstvu možna povsod in že sedaj, medtem ko je dodatna nepovratna raba termalne vode po Zakonu o vodah trenutno prepovedana v Murskem in Krško-Brežiškem bazenu. Zato je potrebno pomagati pri razvoju obstoječih projektih idej, ki jih imajo pripravljene občine oziroma zasebni investitorji, in pri pridobivanju sredstev, da bodo lahko vzpostavili zaprte sisteme ter tako pridobili koncesije za širitev rastlinjakov in projekte daljinskega ogrevanja," so zapisali v sporočilu.

Pilotni projekti za zaprte sisteme rabe termalne vode

Ob tem še predlagajo izvedbo aplikativnih pilotnih projektov za zaprte sisteme rabe termalne vode z vzpostavitvijo reinjekcijskih vrtin. Prioritetna območja se določijo skladno z analizo zainteresiranosti občin, v njihovem predlogu je zapisano območje severovzhodne Slovenije.

(bš)

fakulteta za turizem
brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice