Skip to main content
V Posavju 4° C Sobota, 26. november 2022
01.02.2021
11:13
Novo krožišče v Sevnici
Grafika: ePosavje.com
Poročali smo že, da so v Sevnici za razvojne ureditve v tamkajšnji poslovni coni pridobili evropska sredstva. V sklopu projekta bodo med drugim uredili nadvoz nad železniško progo, pa tudi krožišče.

V sklopu ureditev Poslovne cone Sevnica tudi preureditev prometne infrastrukture

1,4 milijona evrov vredna investicija, denar tudi iz Evrope

SEVNICA V občini Sevnica bodo v sklopu ureditve poslovne cone ob Hermanovi cesti izboljšali dostop do tega dela mesta. V sklopu naložbe ocenjene na 1,4 milijona evrov bodo uredili dostopno cesto in izvennivojsko križanje z železniško progo. S tem bodo poslovno cono razširili ter s tem obstoječim in novim podjetjem omogočili boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti.

Izgradnja nadvoza čez progo, namesto križišča krožišče

Kot pravijo na Občini, so si za zagotovitev zemljišč -  v postopkih odkupa oziroma menjave je za 8.300 kvadratnih metrov zemljišč, prizadevali dalj časa. Zdaj je promet v poslovno cono speljali prek izvennivojskega železniškega prehoda na mestoma nepreglednih mestih, osrednji predmet projekta pa bo izgradnja novega nadvoza čez trebanjsko progo. 

Ureditev krožišča v Sevnici

Sprejetje prostorskega akta predvioma v marcu

Z načrtovanim nadvozom bodo, tako v sporočilu, pomembno izboljšali dostop do območjih med trebanjsko železnico in reko Savo. Površine, predvidene za poslovno gradnjo, so v velikosti okrog 2 hektarjev, za izdelavo prostorskega akta je Občina Sevnica namenila dobrih 17 tisoč evrov. Ob tem v Sevnici njegovo sprejetje predvidevajo še v letošnjem marcu.

Krožišče in kolesarska steza

Na območju med krožiščem za Orehovo in "nadvožnjakom" v Šmarju bodo uredili tudi sedanje križišče. Na Občini Sevnica pravijo, da je najustreznejša rešitev na podlagi projektne dokumentacije ta da se križišče pred nadvozom Šmarje preuredi v krožišče in sočasno umestijo kolesarsko stezo. "Izdelavo projektne dokumentacije je zagotovila Občina Sevnica ob pogojih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Krožno križišče bo izvedla Direkcija," dodajajo.

Celovito urejanje območja železniške postaje v Sevnici

Podvoz bi omogoči ukinitev drugega nivojskega prehoda

Na Občini Sevnica pravijo, da poleg izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo koncept celovitega urejanja območja železniške postaje v Sevnici obravnava še načrtovane preureditve železniške postaje. V tej preureditvi je zapisana nova tirna shema in ukinitev nekaterih tirov, izgradnja podvoza, ki bi omogočil ukinitev nivojskega prehoda pri Stillesu, podhod za pešce, ki bi železniško postajo povezal s peroni in s Savsko cesto, pa tudi dodatne parkirne površine in druge posodobitve širšega območja železniške postaje.

Kolesarska steza od reke Save do Naselja heroja Maroka

V Sevnici ob tem izpostavljen še en že potrjen projekt Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Med Boštanjem in Sevnico, od krožišča pri "cokli" pri Lidlu do objekta Komunale Sevnica v Naselju Heroja Maroka namreč načrtujejo umestitev kolesarske steze.

Tudi kolesarski nadvožnjak

Od nadvoza čez železniško progo v Šmarju do krožišča Rondo predvidevajo preureditev Šmarske ceste, na območju nadvoza pa izgradnjo dodatne kolesarske premostitve čez železniško progo

(bš)

sevnica
ceste

Pridružite se nam