Skip to main content
V Posavju 23.7° C Četrtek, 11. avgust 2022
03.03.2021
07:23
Sevnica, 10-letna strategija športa
Grafika: ePosavje.com
Sevniški občinski svetniki so na februarski seji sprejeli strategijo razvoja športa v občini Sevnica do leta 2029.

Strategija športa v občini Sevnica do leta 2029

SEVNICA "Vizija razvoja športa je usmerjena na šport kot kakovostno prvino zdravega načina življenja za vse občane, z raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine in v vseh življenjskih obdobjih ter v zagotavljanje pogojev za doseganje rezultatov v kategoriji vrhunskega športa," ob sprejemu strategija športa do leta 2029 pravijo na Občini Sevnica.

"Strategija športa je usmerjena v tisto, kar so naloge lokalne skupnosti"

"Desetletna strategija športa je zelo pomembna, zelo načelno napisana, pa vendar toliko opredeljena, da se jo da spremljati po ciljih. Želje športnikov oziroma strategija športa je usmerjena v tisto, kar so naloge lokalne skupnosti - to je šport mladih, piramidalna shema, množičen šport, rekreacija, šport kot zdrav življenjski slog. Kajti cilj športa je ohranjanje zdravja ljudi, hkrati pa nekako v vsej populaciji vzpodbujati vadbo in omogočiti tistim najboljšim, da napredujejo," ob tem pravi sevniški župan Srečko Ocvirk.

O strategiji športa v občini Sevnica do 2029

"Da se športniki razvijejo do te mere, da izkoristijo ves svoj potencial"

Sevniški župan dodaja, da v Sevnici nimajo cilja graditi svetovnih prvakov. "To okolje tega ne zmore, zagotovo morajo to biti klubi, ki so na nacionalni ravni dovolj močni, dovolj podprti s strani nacionalnih institucij. Nujno pa je da sevniški šport omogoča, da se športniki razvijejo do te mere, da izkoristijo ves svoj potencial. To je izkušnja v Sevnici, ki jo lahko pokažemo v praksi, tudi verjetno na teh olimpijskih igrah in to je cilj te strategije."

Vsa vprašanja športa pogledali z vseh vidikov

"Samo strategijo smo izdelovali v okviru občine, v okviru strokovne skupine več kot pol leta, zato da so bile razprave dobro pretehtane in samo komisijo oz. to skupino so oblikovali oblikovalci športa z različnih področij - tako pedagogi, trenerji, vaditelji, tisti, ki vodijo društva, predsedniki kot tudi javni zavod in predvsem občina, zato da smo pogledali vsa vprašanja športa z vseh vidikov," nam je še povedal Ocvirk.

Na Lisci tudi telovadnica?

Med cilji in ukrepi na področju upravljanja športnih objektov in razvoja športne infrastrukture v Sevnici želijo zagotoviti večji delež finančnih sredstev in izvajati investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme, ki se izvajajo na realnih investicijskih programih, ki jih pripravijo upravljavci.

Športna infrastruktura

Ko pride do infrastrukturnih vprašanj s področja športa, pravijo, da bo potreben razvoj športne infrastrukture glede na napredek posameznih športnih panog. Med ukrepi izpostavljajo izgradnje atletskih stez, nogometnega igrišča, tenis igrišča in igrišča za odbojko. Izpostavljajo tudi, da bi želeli narediti plezalno steno na prostem ter pridobiti squash igrišče, v sklopu posodobitev turistične in športne destinacije pa bi na Lisci želeli urediti tudi manjšo športno dvorano.

Koliko sredstev predvidevajo za športno infrastrukturo do 2029?

Po gradivu, ki so ga občinske svetnice in svetniki dobili v obravnavo, je na področju upravljanja športnih objektov in razvoja športne infrastrukture do leta 2029 načrtovanih 1.655.000 evrov, od tega 100.000 evrov za investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme, ki se izvajajo na realnih investicijskih programih, ki jih pripravijo upravljavci. Večji delež bi odpadel na že omenjene željene investicije, še največ 700.000 evrov za vzpostavitev squash igrišča, 500.000 evrov za atletsko stezo in 300.000 evrov za plezalno steno v dvorani.

(eP)

sevnica
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi