Skip to main content
V Posavju 18.1° C Sreda, 17. avgust 2022
28.12.2020
10:22
Foto: ePosavje.com
Člani Občinskega sveta Občine Krško so na zadnji letošnji seji sprejeli odlok o plovbnem režimu na Savi in osnutek odloka o podelitvi koncesije za upravljanje pristanišč.

Krški svetniki sprejeli odlok o plovbnem režimo na Savi

"Sedaj lahko govorimo o plovbnem režimu"

KRŠKO Že ob umestitvi hidroelektrarn na spodnji Savi je bilo govora o tem, da bodo akumulacijska jezera tudi priložnost za rekreativne dejavnosti. Občinski svet je tako že v letu 2013 sprejel odlok o določitvi plovbnega režima na Savi na območju akumulacije Hidroelektrarne Krško. V vmesnem času se je spremenila zakonodaja, zato je bilo potrebno odlok uskladiti s trenutno veljavno zakonodajo. "Gre za območje Save, se pravi okrog mostu Brestanica in dolvodno proti elektrarni Krško. Tu smo po usklajevanjih z ministrstvom za okolje in ostalimi pristojnimi prišli tako daleč, da lahko sedaj govorimo pravzaprav v odloku o plovbnem režimu," je povedal krški župan Miran Stanko.

Plujejo lahko plovila brez motornega pogona

Na plovbnem območju lahko po novem odloku plujejo plovila brez motornega pogona kot so denimo splavi, čolni in jadrnice, uporaba plovil na motorni pogon je dovoljena le v skladu s pogoji, ki jih določi vlada z uredbo. "Mi favoriziramo tisto, kar nam je dano da lahko. Režim plovbe na Savi je zelo omejen, ga država omejuje in gremo na maksimum, kar se da, da lahko, ampak žal to kar imamo sedaj dano možnost, to poskušamo uzakonit, da bi vsaj to šlo legalno v uporabo, če že je ta potencial toliko let tukaj pa ga ne koristimo," še doda Stanko.

Kaj o plovbnem režimu pravijo krški svetniki?

"Je res, da je zaradi ekologije težko pričakovati, da se bo sprostil prevoz s čolni na motorni pogon, vsaj na električni pa mislim, da bi bilo to možno. Tudi iz vidika turizma, če že pogledamo splav na Savi pri Radečah, ga je težko spraviti nazaj na izhodišče brez pomoči strojev," pove Anton Petrovič, občinski svetnik, SD. "Mi se že skozi zavzemamo za to, da bi reka Sava morala priti nazaj v plovnost, tako kot je bilo že včasih, od Ljubljana do Brežic, oziroma do Zagreba in vsekakor podpiramo ta plovbni sistem, ker mislim, da je tudi dovolj prostora okoli hidroelektrarn, da bi lahko to speljali," pravi Dušan Šiško, občinski svetnik, SNS.

Koncesija za koriščenje turističnih potencialov Save

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi osnutek odloka o podelitvi koncesije za upravljanje. Gre za koncesijski akt, s katerim se določa način opravljanja te javne službe na reki Savi na območju akumulacije Hidroelektrarne Krško. "Upam, da dobimo koncesionarja, ki bo izkoristil to priložnost, ki jo te zajezitve ponujajo tudi za turistične namene," pove Franc Bogovič, občinski svetnik, SLS. "Računam, da bo januarja na seji ta koncesijski akt tudi sprejet in bomo lahko pristopili podelitvam koncesije, kar bi dejansko odprlo možnosti, da se lahko turistični potencial Save in tega jezera na Savi tudi koristi," še doda Stanko.

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam