Skip to main content
V Posavju 31.6° C Torek, 16. avgust 2022
26.10.2020
13:29
Foto: ePosavje
V četrtek so se na redni seji sestali člani krškega občinskega sveta. Med drugim so sprejeli rebalans proračunov za leti 2020 in 2021.

Svetnice in svetniki so potrdili rebalans proračuna za letošnje in prihodnje leto

KRŠKO Prihodki po besedah župana Mirana Stanka v letošnjem letu tako znašajo 41,5 milijona evrov, odhodki pa slabih 43,6 milijona evrov. "Sicer gre v letu 20 za zmanjšanje na prihodkovni strani za 3 %, kar je 1,3 milijone evrov in pa na odhodkovni strani približno za 4,9 %," je za ePosavje TV povedal krški župan Miran Stanko.

Razlog za zmanjšanje je predvsem v zamiku dinamike izvedbe del

"Namreč zaradi različnih razlogov je prišlo do zamika v jesen, tako da bo prišlo do plačila v naslednjem letu, zato je potrebno ta sredstva prenesti v naslednje leto. V tem smislu so se zmanjšali najbolj transferni prihodki, posledično tudi odhodki na tistih postavkah, ki so vezana na te transferne prihodke."

Za leto 2021 se proračun zvišuje

Višji za približno 2 milijona evrov

Povečal pa se je znesek za nakup varovanih stanovanj v bloku, ki se ravnokar gradi na Kovinarski ulici, polovica pa se prenaša v leto 2021. "Tako da se zvišuje proračun za leto 2021 za približno 2 milijona evrov, na odhodkovni ravni za približno 4 milijona evrov."

Projekti preneseni v leto 2021

V letu 2021 pa ti isti prihodki in odhodki prehajajo in povečujejo proračun. "V letu 20 smo to že upoštevali, v letu 21 pa še ne, zato to s tem rebalansom popravljamo. Po drugi strani pa se povečuje, tako kot sem že povedal, tisti projekti, ki so bili preneseni v letu 2021 in pa nakup neprofitnih stanovanj, tako da dejansko delamo izravnavo in prilagajamo dinamiko izvedbe."

Povečanje prihodkov

Glavni razlog za povečanje prihodkov je upoštevanje višje povprečnine oz. višjih transfernih prihodkov z naslova države.

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja