Skip to main content
V Posavju 25.1° C Nedelja, 3. julij 2022
28.10.2019
11:34
Foto: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki in svetnice so na zadnji seji med drugim sprejeli tudi osnutek sklepa o sprejemu Načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje naslednjih dveh let.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgo pričakovana dozidava doma krških poklicnih gasilcev

V okviru predvidenih finančnih sredstev bodo tako financirali nabavo osebne zaščitne gasilske opreme in ostale potrebne opreme za prostovoljne gasilce, financirali pa bodo tudi del opreme poklicnih gasilcev Poklicne gasilske enote Krško, večina sredstev pa je namenjena za prenovo in izgradnjo gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško.

Gradnja garaž na Tovarniški ulici

V letu 2020 namreč načrtujejo zaključek projekta dozidave objekta Poklicne gasilske enote Krško na Tovarniški ulici z izgradnjo prizidka, selitvijo moštva v nov del in prenovo sedanjega objekta. "Načrtujemo tudi začetek izvajanja tretje faze v 2020 ter zaključek investicije in predajo objekta v uporabo v letu 2021," dodajajo v omenjenem načrtu.

V letu 2020 načrtovanih 2,6 milijona evrov

V letu 2020 je tako za področje delovanja enot zaščite in reševanja, za zagotavljanje sredstev za delovanje in opremljanje javne gasilske službe ter za projekt obnove in izgradnje prizidka gasilskemu domu Poklicne gasilske enote Krško in Prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi v proračunu načrtovanih 2,6 milijona evrov, v letu 2021 pa nekaj manj kot 2 milijona evrov.

Nova defibrilatorja v Koprivnici in Kostanjku

Najmanj en javni defibrilator letno

Kot pravijo v obrazložitvi, so razpoložljiva sredstva namenjena za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot Civilne zaščite ciljno namenjena za zagotavljanje nemotenega delovanja pripadnikov in enot Civilne zaščite v primeru potrebe po intervencijah.

Sredstva za delovanje enot Civilne zaščite

Ob tem bodo nadaljevali s trendom nabave najmanj enega javno dostopnega defibrilatorja na leto in potrošnega materiala za potrebe zaščite premoženja ob požarih, neurjih, hudourniških poplavah ter drugih izrednih situacijah. V okviru projekta Moj projekt bodo v letu 2020 dva defibrilatorja namestili v Kostanjku in Koprivnici.

(bš)

krško
gasilci
pge krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja