Skip to main content
V Posavju 19.5° C Nedelja, 2. oktober 2022
10.03.2022
14:39
Brestanica, december 2020
Foto: arhiv ePosavje
Na dnevnem redu marčevske seje v Krškem je tudi predlog sklepa o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju EUP BRE 026 (naselje Brestanica).

Bodo v Brestanici dobili avtopralnico?

KRŠKO Pred krškimi občinskimi svetniki bo namreč na mizi imeli sklep o lokacijski preveritvi na podlagi pobude investitorja za postavitev manjše samopostrežne montažne avtopralnice na območju Brestanice. Z omenjenim sklepom o lokacijski preveritvi "se za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora. Če občina ne določi prostorskih izvedbenih pogojev za začasno rabo prostora v prostorskem izvedbenem aktu, jo lahko omogoči z izvedbo lokacijske preveritve."

Kaj je lokacijska preveritev?

Z lokacijsko preveritvijo občina določi zemljišča, na katerih je dopustna začasna raba, določi čas izvajanja začasne rabe ter ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki urejajo prostorske izvedbene pogoje, določi pogoje zanjo ter uredi druga s tem povezana vprašanja.

"Na podlagi 133. člena ZUreP-2 sklep o lokacijski preveritvi predstavlja obvezno podlago za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja in preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od izdaje sklepa o lokacijski preveritvi, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja," še dodajajo v obrazložitvi točke na marčevski seji občinskega sveta.

Avtopralnica Brestanica

Kje bo?

Samopostrežno montažno avtopralnico načrtujejo na območju med krožiščem pri "Tespacku" in mostom čez Senovski potok, južno pod povezovalno cesto med Brestanico in Jetrnim selom, oziroma parkirišči pri bazenu. Kot pravijo v obrazložitvi, želi Mestna občina Krško do izgradnje obrtno-trgovskega minicentra in posledično parkirišč, ki so skladno z ZN Dorc predvideni na območju, omogočiti postavitev manjše samopostrežne montažne avtopralnice, ki jo je kasneje možno demontirati in prestaviti na drugo lokacijo.

Pred mostom čez Senovski potok

V gradivu so še zapisali, da "gre za podobno namembnost, kot jo na mestu parkirišč obrtno-trgovskega mini centra predvideva že veljavni ZN Dorc, saj gre za začasno parkiranje v času pranja avtomobilov. Z lokacijsko preveritvijo se dodatno omogoča še le začasno postavitev pralnih polj, ki so med sabo pregrajena z montažnimi predelnimi stenami-paneli, v sklopu montažne konstrukcije objekta, ki je lahko odstranljiva. Montažna avtopralnica bo v naselju Brestanica dopolnila ponudbo centralnih dejavnosti in prebivalcem Brestanice omogočila samopostrežno pranje vozil v neposredni bližini, in ne le v skoraj 10 km oddaljenem Krškem."

(eP)

krško

Pridružite se nam