Skip to main content
V Posavju 21.5° C Sobota, 2. julij 2022
04.11.2020
14:31
Podzemne zbiralnice v Krškem
Foto: ePosavje TV
V Krškem je Občina Krško v sodelovanju s podjetjem Kostak septembra uredila pet podzemnih zbiralnic za odpadke, ki nadomeščajo običajne zabojnike.

Novih pet podzemnih zbiralnic za odpadke

Nadomestili bodo običajne zabojnike

KRŠKO Pet podzemnih zbiralnic za odpadke, ki nadomeščajo običajne zabojnike, so pri ribniku na Resi, pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, na Cesti 4. julija 60, na Bohoričevi ulici pri Občini Krško ter na Zdolski cesti.

Pri novi zbiralnici nasproti Jurija Dalmatina Krško

Z zbiralnico pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina nadomeščajo zabojnike za tri vrste odpadkov. "Nove zbiralnice imajo različne dimenzije za ločevanje odpadkov. Za steklo in biološke odpadke so v velikoti 1,3 m3, za mešano ter papirno in kartonsko embalažo pa so namenjeno 3 in 5 m3 vrečke, ki jih praznijo z vozilom z nadgradnjo in dvigalom," nam je povedal Marjan Božič, vodja zbiranja in odvoza odpadkov v družbi Kostak d. d..

"Občane prosimo, da odpadke ločujejo pravilno in jih ne odlagajo zraven zabojnikov"

Zbiralnice uporabnikom omogočajo lažji dostop in enostavnejše ločeno zbiranje odpadkov. "Občane prosimo, da odpadke ločujejo pravilno in jih ne odlagajo zraven. Kosovni odpadki ne sodijo na ekološki otok, pripeljete jih lahko na Center za ravnanje z odpadki v Spodnji Stari Grad," ob tem dodaja Božič.

Težava pri zlivanju odpadnega jedilnega olja

Na lokaciji pri osnovni šoli prav tako opažajo težavo pri zlivanju odpadnega jedilnega olja. "Občani polivajo pokrove, ki se potem zelo težko čistijo. Prosimo, da pazijo pri odpiranju zabojnika in odpadno jedilno olje pravilno zlivajo v zaboj."

V načrtu tudi nove podzemne zbiralnice

V letošnjem letu je sicer občina v sodelovanju s koncesionarjem uredila otoke po celotnem območju občine, saj so poleg teh novih podzemnih otokov uredili še 30 eko otokov, in sicer z ureditvijo okolice, dostopa in ograj.

"Prvi, ki smo jih postavili v Posavju"

Tudi v naslednjem letu bodo posvetili več pozornosti ureditvi otokov, še posebno na bolj obremenjenih mestnih lokacijah, kjer načrtujejo dodatne podzemne eko otoke. "Tako bomo še bolj izboljšali ločeno zbiranje odpadkov in zbiranje komunalnih odpadkov. Podzemni zabojniki so dodana vrednost za uporabnike in smo prvi, ki smo jih postavili v Posavju," še doda Božič.

Fotogalerija (Foto: Občina Krško):

(Občina Krško, bš, eP)

krško
fotogalerija
video
posavski tednik

Pridružite se nam