Skip to main content
V Posavju 2.8° C Sreda, 30. november 2022
03.12.2021
12:41
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
V četrtek so se v Krškem, na 97. redni seji, sestali člani Sveta regije Posavje.

Seja sveta regije Posavje

KRŠKO Na seji sveta regije Posavje so se člani seznanili s povabilom za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz EKSRP, ESRR in ESS plus v programskem obdobju 2021-2027. Kot pravijo na Regionalni razvojni agenciji (RRA) Posavje, "so člani sprejeli sklep, da Svet regije Posavje pooblašča RRA Posavje, da kot vodilni partner LAS Posavje, skladno z 19. členom ZSRR-2 pristopi k pripravi potrebnih podlag za upravljanje dejavnosti lokalne akcijske skupine v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – izvajanje pristopa LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v obdobju 2023-2027 ter pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus v obdobju 2021 – 2027."

Seja v prostorih Nuklearne elektrarne Krško

Seja je sicer potekala v prostorih Nuklearne elektrarne Krško, kjer so se seznanili z aktualnimi aktivnostmi Nuklearne elektarne Krško. Predsednik uprave Stane Rožman je zbranim predstavil zaključke varnostnih posodobitev in aktivnosti, ki podpirajo dolgoročno obratovanje elektrarne. "NEK je strokovno vodena, skrbno vzdrževana in stalno posodobljana ter dosega visoko obratovalno učinkovitost in obratuje skladno z visokimi obratovalnimi in okoljskimi standardi. Ob koncu predstavitve je sledil tudi ogled posodobitev," še dodajajo na RRA Posavje.

(eP)

krško

Pridružite se nam