Skip to main content
V Posavju 6.1° C Sobota, 26. november 2022
08.04.2020
12:05
S 6. aprilom je sevniški župan Srečko Ocvirk podpisal sklep o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica, ki velja od 12. marca naprej.

Sklep o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica

SEVNICA Kakor pišejo v sklepu, je Občina Sevnica zaradi razglasa epidemije in ob že sprejetih ukrepih Vlade Republike Slovenije ter Državnega zbora sprejela še nekatere dodatne ukrepe, s katerimi bodo ublažili gospodarsko škodo ter premoženjsko stisko občanov.

Šest ukrepov, veljajo od 12. marca naprej

Prvi med šestimi ukrepi je ta, da so najemniki poslovnih prostorov v lasti in upravljanju Občine Sevnica za čas zaprtja (oz. neopravljanja dejavnosti) oproščeni plačila najemnine. Uporabniki javnih površin so v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru neuporabe le-teh oproščeni sorazmernega dela že plačane najemnine. Ob tem ni plačila parkirnin na območjih urejenega plačljivega parkirnja, prav tako je v veljavi oprostitev plačila obratovalnih stroškov kmečke tržnice.

Komunalni prispevek in odvoz odpadkov

Za plačilo komunalnega prispevka so omogočili obročno odplačevanje, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom pa, v primeru, da storitev ni bila opravljena zaradi zaprtja podjetja ali neopravljanja dejavnosti, bodo oprostili plačilo odvoza odpadkov.

Kako do oprostitve plačila?

Do 15. v mesecu oddajte vlogo!

Kot še pravijo v sporočilu, morate za oprostitev posameznega plačila podati vlogo, o kateri bo občinska uprava ali izvajalec javne službe odločil v roku 15 dni. Vlogo, ta je takse prosta, morate oddati do 15. v mesecu za pretekli mesec.

(bš)

sevnica
koronavirus

Pridružite se nam