Skip to main content
V Posavju 13.2° C Četrtek, 29. september 2022
19.12.2019
15:41
Foto: arhiv ePosavje
Vlada je na četrtkovi seji Splošni bolnišnici Brežice zagotovila proračunska sredstva za poplačilo neporavnanih obveznosti in s tem zagotovila nemoteno delovanje.

Vlada na pomoč brežiški bolnišnici

Pripraviti morajo predlog trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja

Kot pravijo na Ministrstvu za zdravje, je "Vlada sanacijski upravi Splošne bolnišnice Brežice naložila, da pripravi predlog trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja ob pripravi novelacije sanacijskega programa v letu 2020."

Nenamenske porabe interventnih sredstev niso ugotovili

Splošna bolnišnica Brežice je leta 2017 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, prejela iz državnega proračuna sredstva v višini 263.963 evrov za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki. "Urad za nadzor proračuna med inšpekcijskim nadzorom ni ugotovil nenamenske porabe interventnih sredstev," dodajajo v sporočilu.

Kljub sanaciji neporavnane obveznosti naraščajo

Bolnišnica je tako 1. decembra 2017 vstopila v sanacijo in kljub izvajanju sanacije neporavnane zapadle obveznosti Splošni bolnišnici Brežice naraščajo. Tako so 12. decembra znašale 1.419.338 evrov, kar predstavlja 7,80 % ocenjenih celotnih prihodkov bolnišnice v letu 2019.

Nujna investicija vlaganja in dvig stroškov za plače

Kot pravijo v sporočilu, neporavnane zapadle obveznosti naraščajo zaradi nujnih investicijskih vlaganj in dviga stroškov za plače in druge osebne prejemke. Bolnišnica je kupila novo CT napravo in kupila nov biokemični analizator za laboratorij. "Bolnišnica brez teh naprav ne bi mogla izvajati pogodbenega programa do ZZZS," še dodajajo.

Dobrih 320 tisoč evrov pomoči

Vlada je, tako v sporočilu, "zaradi preprečitve škodljivih materialnih posledic na poslovanje bolnišnice ter zagotovitve nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvene oskrbe prebivalcev na tem območju Splošni bolnišnici Brežice zagotovila proračunska sredstva v višini 320.528,88 evra. S temi sredstvi bodo v bolnišnici poplačali del neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta z zamudo plačil nad 120 dni."

(bš)

splošna bolnišnica brežice
brežice

Pridružite se nam