Skip to main content
V Posavju 0.4° C Ponedeljek, 24. januar 2022
22.02.2021
10:04
Most na Logu pri Sevnici
Grafika: arhiv ePosavje
Na naših straneh smo že poročali, da bodo v sevniški občini dobili nov most čez Savo, most bo levi in desni brez povezal na območju naselja Log na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto - Blanca.

Parcelacija zemljišč na most na Logu

SEVNICA Z izgradnjo 281 metrov dolgega mostu so predvideli ukinitev nivojskih železniških prehodov in povezava ceste Sevnica–Blanca s cesto Boštanj – Impoljca na Logu.

"Most bo spremenil prometni tok v samem mestu"

"Most bo bistveno spremenil prometni tok v samem mestu, mesto se bo razbremenilo težjega prometa skozi samo mesto in ta ulica bo postala mestna ulica, kar bo lahko pozitivno vplivalo na razvoj mesta. Ukinitev nivojskih prehodov pa bo bistveno pripomogla k varnosti cestnega in železniškega prometa in predvsem pospešilo promet na železnicah. Spremljamo namreč, kako se na tej progi Zidani Most - Dobova povečuje tovorni promet," nam je ob pripravi projekta za izdajo gradbenega dovoljenja januarja lani povedal sevniški župan.

Projekt gre naprej

Na Logu - na desnem bregu Save - bodo pred športnim igriščem naredili večje krožišče, drugo trikrako krožišče pa bi bilo na levem bregu Save. Po trenutnih zasnovah bi na levem bregu nato od novega krožišča do Gornjega Brezovega naredili novo cestišče.

Parcelacija zemljišč pred izgradnjo: Naročilo je oddano

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo sicer nadaljujejo s projektom, tako so v začetku februarja v sklopu javnega naročila z naslovom "Parcelacija zemljišč pred izgradnjo premostitvenega objekta čez Savo in železniško progo Zidani most Dobova v Logu" oddali javno naročilo in podpisali pogodbo za izvedbo parcelacije zemljišč na območju bodočega 281 metrov dolgega mostu na Logu pri Sevnici.

281 metrov dolg most

Projekt se je začel intenzivno urejati leta 2006 s sklepom Vlade Republike Slovenije, v letu 2012 je Občina Sevnica sprejela Občinski podrobni prostorski načrt za ta premostitveni objekt, pričetek izvedbe projekta mostu na Logu pa je predviden v letu 2022. 

(bš)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja