Skip to main content
V Posavju 0.7° C Nedelja, 23. januar 2022
25.08.2021
14:51
Železniški most v Sevnici
Foto: arhiv ePosavje
Na železniškem mostu čez Savo bodo obnovili podporno konstrukcijo jeklenega mostu čez reko Savo. Pogodba za obnovo konstrukcije je podpisana, dela morajo biti končana do decembra letos.

Železniški most v Sevnici bodo obnovili

SEVNICA Konec junija so v družbi Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., podpisali pogodbo za sanacijo podporne konstrukcije jeklenega mostu v km 1+000, na progi št. 81 Sevnica-Trebnje, kakor je bil naslov sredi maja objavljenega javnega naročila.

"Zajeda v peti pod desnim rečnim podpornikom"

Podvodni pregled vmesnih rečnih podpornikov je namreč pokazal, da je v peti pod desnim rečnim podpornikom zajeda. "Zajeda se razteza skoraj po celotni daljši stranici opornika in sega 1,5 do 2 m globoko v peto in jo je potrebno sanirati," so zapisali v razpisni dokumentaciji za izbor izvajalca del. 

Železniški most čez Savo, ki s 157,20 metri skupne dolžine povezuje bregova reke, sestavljajo trije prosto ležeči jekleni palični nosilci dolžine 51,8m, ki so podprti z obrežnima in rečnima opornikoma. "Konstrukcija obrežnikov in opornikov je iz betona, ki je nato obložen s kamnom. Obremenitev iz jeklenega paličnega nosilca se prenaša preko klasičnih ležišč v opornike," o mostu iz leta 1937 še pišejo v uradni dokumentaciji.

Železniški most v Sevnici

Rok za dokončanje del? Najpozneje do 30. novembra 2021

Gradbena dela bodo pod objektom in pod prometom, v času obnovitvenih del pa bodo morali dela usklajevati tudi z upravljalcem hidroelektrarn na spodnji Savi. Na javnem naročilu izbran ponudnik družba Rafael, d.o.o., bo moral z deli končati najpozneje do 30. novembra 2021. Vrednost javnega naročila je sicer 512.358,96 evrov z DDV.

Obnova železniških postaj Sevnica in Krško

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so sicer v začetku avgusta za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško objavili, da so zavrnili dve prispeli ponudbi - ponudba družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana iz Ljubljane za ponudbeno ceno 2.419.150,20 evrov in ponudbo družbe TIRING inženiring, d.o.o. iz Trzina za ponudbeno ceno 2.586.400 evrov.

V obrazložitvi zavrnitve ponudb so zapisali, da so na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 sprejeli odločitev in zavrnili ponudbi, s tem pa postopek zaključili brez oddaje naročila. In kaj je bil razlog za takšno odločitev? "Ponudbi obeh ponudnikov presegata zagotovljena sredstva. Naročnik bo predmetno javno naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanji v skladu z b. točko prvega odstavka 44.člena ZJN-3."

(bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja