Skip to main content
V Posavju 22.3° C Torek, 9. avgust 2022
21.03.2020
20:13
Vinograd, Grmada, Krško
Foto: arhiv ePosavje
Poročali smo že, da je v Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Prihaja pozeba

Kurjenje v sadovnjakih in vinogradih izjemoma dovoljeno

KRŠKO Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje pravijo, da je v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja v naravnem okolju med drugim prepovedano kuriti in izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Pred izjemo: Potrebna soglasja

V zvezi z navedenimi prepovedmi uredba določa nekatere izjeme, mednje spada tudi uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, kot jih določajo predpisi o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč. "Za izvajanje teh aktivnosti v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je treba pridobiti dovoljenje, ki ga predagatelj pridobi na podlagi vloge, ki jo posreduje na pristojno izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vlogi mora biti priloženo pozitivno mnenje gasilske enote, ki bo izvajala požarno stražo, podatke o organiziranju požarne straže in o izpolnjevanju drugih zahtev s področja varstva pred požarom," pravijo v sporočilu. No, tokrat so naredili izjemo.

Po izjemi: Tokrat izjemoma dovoljeno kurjenje v vinogradih

Lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov lahko, s ciljem poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, v času veljave razglasa uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, izjemoma izvajajo tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

(bš)

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam