Skip to main content
V Posavju 28.4° C Sreda, 10. avgust 2022
13.07.2022
08:37
Foto: Mestni muzej Krško
Prebivalstvo, katerega svetovni dan zaznamujemo 11. julija, je skupnost ljudi, ki živijo na nekem območju in tvorijo etnično, rasno ali narodno enoto ali jih veže kaka druga skupna lastnost.

11. julij - svetovni dan prebivalstva

Vpogled v zgodovino prebivalstva ponujajo matične knjige, ki so lahko pokazatelj različnih družbenih vidikov v daljšem časovnem obdobju na določenem območju. 

V obdobju 1850–1918 se je v Krškem rodilo 1412 otrok. Posebnost Krškega v primerjavi z večino mest na Slovenskem v tistem času je upadanje števila rojstev. Analiza poklicev očetov, vpisanih v rojstnih matičnih knjigah župnije Krško, je izrisala podobo krškega prebivalstva, ki je imelo predvsem uradniški in obrtniški, precej manj pa trgovski in kmečki značaj. Glavni vzrok se skriva v krizi mestnega gospodarstva in zmanjševanju števila obrtnikov. Na njihov upad je vplivala izgradnja železnice med Zidanim Mostom in Zagrebom (1862) na nasprotnem bregu Save in s tem povezane preusmeritve prometa in trgovine na sosednji štajerski Videm, propad splavarstva in od njega odvisnih obrti ter odsotnost industrijskih obratov, za katere na mestnem območju, utesnjenem med Trško goro in Savo, ni bilo prostora. Še večje demografsko in gmotno nazadovanje je preprečila okoliščina, da je bilo Krško že tedaj pomembno upravno, sodno, cerkveno, izobraževalno in zdravstveno središče, kar je k naselitvi v mesto privabilo prišleke in se je število prebivalstva kljub vsemu rahlo povečalo. 

Pripravila: Karla Pacek

imate minuto
mestni muzej krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice