Skip to main content
V Posavju 30.8° C Četrtek, 30. junij 2022
08.12.2020
19:37
Krško, november 2020
Foto: arhiv ePosavje
Občina Krško je še za tri leta podaljšala naziv Branju prijazna občina.

Občina Krško podaljšala naziv Branju prijazna občina

KRŠKO Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS so že četrto leto podelili nazive Branju prijazna občina tistim občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi, bralni pismenosti in kulturi. Občina Krško se je vpisala med 14 občin, ki so naziv Branju prijazna občina podaljšale še za nadaljnja tri leta.

Od leta 2017 je ta naziv prejelo 46 občin

Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so prejele občine Kočevje, Miren-Kostanjevica, Ormož, Šempeter-Vrtojba in štiri mestne občine Mestna občina Koper, Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ptuj. Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo že 46 občin.

Naziv velja tri leta, nato sledi predstavitev rezultatov na tem področju

Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi rezultate na tem področju. V letošnjem letu so nazive za nadaljnja tri leta podaljšale občine Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Prevalje, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin, Velike Lašče in Žalec.

Branju prijazna občina

Financiranje knjižnične dejavnost nad slovenskim povprečjem

Nova knjižnica, Posavska potujoča knjižnica, projekt 500 let protestantizma

Kot so zapisali na Združenju splošnih knjižnic, je komisija svojo odločitev za podaljšanje naziva Občini Krško utemeljila takole: "Občina Krško izkazuje zelo velik vsebinski in finančni vložek v področje knjige in branja, zato se ji naziv Branju prijazna občina podaljša do leta 2023." Med drugim so izpostavili zagotavljanje financiranja knjižnične dejavnosti nad slovenskim povprečjem, sprejet Lokalni program za kulturo 2015 -2020 ter pripravo dokumenta za obdobje 2021 – 2025, izgradnjo nove knjižnice, Posavsko potujočo knjižnico, Strateški načrt Valvasorjeve knjižnice 2020 – 2024, projekt 500 let protestantizma ob sodelovanju z javnimi zavodi ter številne dogodke.

Branju prijazne občine

Občinam prejemnicam nagrade je predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja čestital in povedal, da je "ponosen, ne le na letos prvič nagrajene občine, ki izražajo veliko mero skrbi za bralno kulturo, ob tem pa zmorejo prepoznati najkvalitetnejše projekte občinskih ustanov. V Skupnosti občin Slovenije smo ponosni tudi in predvsem na tiste, ki naziv Branju prijazna občina podaljšujejo. Slednje so se morale še posebej dokazati – izbirale so dobre, drzne in inovativne pristope ter na ta način uspele bralno kulturo dvigniti na višji nivo."

(Občina Krško, bš, eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja