Skip to main content
V Posavju 5.7° C Petek, 3. december 2021
21.04.2020
11:33
Mala komunalna čistilna naprava
Foto: arhiv ePosavje
Občina Krško tudi letos sofinancira individualne hišne kanalizacijske priključke in male čistilne naprav za komunalne odpadne vode v občini Krško.

Tudi male čistilne naprave za komunalne odpadne vode

Kje dobite več informacij?

KRŠKO Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2017 do oddaje vloge. "Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV. Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati po pošti na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46," dodajajo v sporočilu.

Po preklicu epidemije možna tudi osebna oddaja vlog

Ko bo Vlada Republike Slovenije preklicala epidemijo zaradi širjenja novega koronavirusa, bo vloge možno oddati tudi osebno na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decembru.

Kaj če bo prispelo več vlog od razpoložljivih sredstev?

Če bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma in za male čistilne naprave vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih malih komunalničistilnih napravah, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO. "Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo na spletnih straneh CPT Krško in Občine Krško," še dodajajo v sporočilu.

(bš)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja