Skip to main content
V Posavju 13.4° C Četrtek, 29. september 2022
18.09.2019
12:21
Foto: Maja Bračun
V sevniški občini so začeli s popisom škode po neurju med 24. in 26. avgustom 2019. V nadaljevanju objavljamo več informacij.

Pričetek popisa škode po neurju

Prijave škode zbirajo do 27. septembra

Z Občine Sevnica so sporočili, da lahko "vsi občani, ki so utrpeli škodo na zemljiščih in stavbah, kot posledico močnega neurja s poplavami in točo, v času med 24. in 26. avgustom 2019, nastalo škodo prijavijo v času od 17. do 27. septembra 2019."

Oškodovanci naj predhodno prijavijo škodo na Občino Sevnica z ustreznim obrazcem, ki so dostopni na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm), nato pa se dogovorijo za termin ogleda in sicer na naslednje telefonske številke:

  • škoda na kmetijskih površinah (obrazec št. 1) - (07) 81 61 205, Jasmina Veselinovič, svetovalka za gospodarske dejavnosti;
  • škoda na objektih (obrazec št. 4) - (07) 81 61 228, Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo in
  • sprejemna pisarna Občine Sevnica - (07) 81 61 200.

Na zgoraj navedeni povezavi se nahajajo tudi pripadajoči ceniki za izvedbo.

Ogledi med 23. in 27. septembrom

Ogledi bodo potekali od 23. do 27. septembra 2019. Zaradi hitrejšega in lažjega popisa je za potrebe izvedbe popisa na ogledu potrebno pripraviti naslednje podatke:

  • ZA OBJEKTE: parcelne številke na kateri stoji poškodovan objekt oz. je bilo poškodovano zemljišče, leto zgraditve objekta, neto uporaba površina poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta
  • ZA KMETIJSKE POVRŠINE: številko KMG-MID, davčno številko nosilca, številko GERK-a, vrsto kulture, odstotek poškodovanosti in površino poškodovane kulture.

Pripravite fotografije

"Pred obiskom komisije je potrebno pripraviti tudi fotografije o nastali škodi," dodajajo v sporočilu.

(bš)

sevnica
vreme v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja